گروه تحقیق
2/8/1393 - عوامل موثر بر ناکامی دانش آموزان معرفت در امتحان وسط سال 1393 (2)

روش کار تا این مرحله، بیشتر کمی - توصیفی است. برای انجام این کار، در مرحله اول، پرسش های باز در اختیار معلمان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا مطابق شناخت خویش، علت های موثر در این افت درسی را شناسایی و لیست کنند. بعد این علت ها همراه با علت های احتمالی دیگر که از جانب گروه تحقیق در نظر گرفته شده بود، تبدیل به پرسشنامه بسته ای شد و در اختیار 309 دانش آموز از پایه های پنجم تا یازدهم، اعم از دختران و پسران، قرار داده شد. انتخاب نمونه آماری، بر مبنای روش انتخاب خوشه ای بود.

گروه تحقیق
2/8/1393 - عوامل موثر بر ناکامی دانش آموزان معرفت در امتحان وسط سال 1393 (1)

معمولاً در کشور ما وقتی با چنین قضایا و مسائلی رو به رو می شویم، سعی نمی کنیم با روش های علمی و واقع بینانه به شناخت برسیم، بلکه بیشتر ذهنی، سطحی و بر اساس حدس و گمان قضایا علت یابی می شوند. دریافت های این چنینی نه کارایی دارند و نه اعتبار. و اما مسئولان، مدیران و آموزگاران معرفت در ارتباط به شناسایی عوامل ناکامی و افت درسی دانش آموزان، این بار دست به اقدامی زدند که شاید در حوزه آموزشی کشور یک امر نادر باشد. بر اساس فیصله جلسه عمومی معلمان قرار شد یک گروه تحقیق متشکل ازآموزگارانی که در رشته جامعه شناسی تحصیل کرده اند، مسوولیت بگیرند تا در این خصوص تحقیقی راه اندازی کنند، و با استفاده از روش های  علمی و استندرد، علت  و دلایل ناکامی دانش آموزان را پی گیری کنند.

فرزانه فرهمند
1/8/1393 - زبان احساس

هر کس به نحو خاص احساساتش را ابراز می دارد، اما من دوست دارم از قلم مدد بگیرم. زیر باران اما خشک، زیر باران اما بی احساس، زیر باران اما بی تفاوت. این است خاصیت کوچه بی احساس ما... ولی من پر از ناگفته هایم. مانده ام که با چه شروع کنم؟ کوچه ما که خشک نیست؛ زیرا همیشه با اشک هایی که از چشم دل شکسته ای ریخته است، ترتر می باشد. بی ریا است و خالی از ریا هم نیست. کوچه ما بی احساس نیست. احساس دارد. حس تنفر، حس جدایی، حسی که همه را مجبور به فرار می کند. چگونه می توانیم این احساسات را از بین ببریم؟

رحمت الله پیام
1/8/1393 - از آن سوی پنجره می نویسم

آری! امروز به دوستم وعده دادم تا رأس ساعت 3 بعد از ظهر پیش دروازه مکتب منتظر باشم. ساعت (10: 2) بعد از ظهر است. آهسته گام بر می دارم. آخر خاک های سوزنده امانم نمی دهد، تند تند قدم بردارم؛ گویا به من کینه دارد. شاید جز وحشی گری از من چیزی به خاطرش ندارد. کوچه ام آرام و خلوت است، اما با شعاع شدید آفتاب، کثافت ها و زباله ها طغیان کرده اند؛ گویا آنها هم به فغان رسیده اند. خلاصه بوی بد تعفن هر آدمی را به شکوه می آورد. به خودم می گویم: اینکه مشکل شده نمی تواند. آخر این جا افغانستان است!

جمعه خان
28/7/1393 - ما و نظم

نظم به پدیده ای گفته می شود که هر شی به جای و مکان خودش قرار گیرد؛ یعنی هرگاه ما کاری انجام دهیم باید به جا و در موقع مناسب آن باشد. به طور مثال من و تو به حیث دانش آموز از قوانین و مقررات حاکم در مکتب پیروی کنیم. یونیفورم داشته باشیم، وسایل درسی (کتاب، قلم، کتابچه و غیره...) همراه داشته باشیم. به این می گویند نظم، ولی در غیر این صورت ما بی نظم بوده و به حیث یک دانش آموز بی نظم شناخته می شویم.

حبیب
28/7/1393 - افغانستان و آبادی

افغانستان طی سی سال جنگ خسارات زیادی متحمل شد. هزاران مکتب را ویران کردند. انسان های زیادی کشته و زخمی شدند، بعضی های دیگر مهاجر و به کشورهای خارج پناهنده شدند. اما بزرگترین خسارتی که جنگ به افغانستان وارد کرد، آفت بزرگی که آشوب به مردم ما بار آورد، بی سوادی و جهالت بیش از حد مردم بود.

میثم افتخار
26/7/1393 - احساس من

این روزها احساس می کنم می شود بزرگ شد، آری، می شود بزرگ شد. بزرگتر از کوه ها، اقیانوس ها، دریاها و صحراها. می شود بلندتر از ابرها و قله های کوه پرواز کرد، بدون آنکه پرنده باشی. می شود زیبا شد بدون آنکه موی و صورتت را آرایش کنی. این روزها احساس می کنم زیبایی هایی هست که مرا مثل یک انسان، زیبا جلوه می دهد؛ زیبایی هایی که فراموشش کرده بودم، مهمتر از همه بودند. با فراموش کردن آن، خود و رسالتم را در این دنیا نیز فراموش کرده بودم. زیبایی هایی که برای به نمایش گذاشتن آن کمتر فکر می کردم و گاه گاهی آن را به قعر فراموشی می سپردم.

علی شهریار
24/7/1393 - تجلیل از روز معلم در لیسه عالی معرفت

شیوه قدردانی از معلمان در لیسه عالی معرفت نسبت به دیگر مکتب متفاوت است. امسال به دلیل جلوگیری از ضیاع وقت، معلمان هر دو دیپارتمنت با نظم و انضباط خاص روی ستیژ خواسته می شدند و هدیه هایی که از جانب موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و شورای دانش آموزان در نظر گرفته شده بود، تقدیم می شد. معمولاً در لیسه عالی معرفت، در این روز تنها معلمان نه، بلکه مجموع هیأت اداری لیسه، اعضای اداری موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و اعضای بخش خدماتی موسسه نیز تقدیر می شوند. این بخش برنامه امسال با استقبال و تشویق گسترده اشتراک کننده گان همراه بود.

علی شهریار
22/7/1393 - بحث های کلامی در زاد المسافرین 1

علم کلام چیست؟ کلام در لغت به معنای سخن و گفتار است. در اصطلاح مفاهیم دینی دو بخش دارد. 1- جنبه عبادی آن 2- بخش معرفتی، بخش معرفتی هم یکی به جزء بر می گردد، دیگر آن به کل که همین بحث معرفتی شناسی دینی در کل و اساسات دینی به نام علم کلام است. تعریف های زیادی ارایه شده است. استاد مطهری در کتاب کلام- عرفان- حکمت عملی این گونه تعریف کرده است: «علم کلام علمی است که در باره عقاید اسلامی؛ یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث می کند. بخش عقاید، یعنی مسایل و معارفی که باید آنها را شناخت و بدان ها معتقد بود و ایمان آورد، مانند مساله توحید، صفات ذات بار تعالی، نبوت عامه و خاصه و برخی مسایل دیگر؛ البته فرق اسلامی در اینکه چه چیزهایی از اصول دین است و لازم است به آنها ایمان و اعتقاد داشت تا حدودی اختلاف نظر دارند.» (4: 13)

طیبه احمدی
21/7/1393 - آیا تا هنوز انسانیت تا هنوز وجود دارد؟

آیا تا هنوز مهر ورزیدن، لبخند، کرامت، تحفه دادن و مهربان بودن معنا دارد؟ آیا تا حال در بین مردم دوستی وجود دارد؟ آیا چشمه صداقت هنوز در وجود مردم خروشان است؟ به نظر من این ویژه گی را کمتر در انسان های امروزین دیده می توانیم. شاید اشتباه کرده باشم. می پندارم همه فراموش کرده باشند انساند. چه و قت اینان فراموش کرده اند که انسان اند؛ از همان لحظه که قابیل نقشه دفن برادرش را در سر می کشید. از همان لحظه که زلیخا به یوسف تهمت بست. از همان زمان که آفتاب در پشت کوه ها غروب کرد. از همان وقت که چهل دختران ارزگان فراری شدند، ازهمان ثانیه ها که مرگ با سایه اش انسان را با سایه خود ترساند، شاید از همان زمان که مینه هشت ساله با سردار 12 ساله به اجبار به پای سفره عقد نشست.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16