علی خان شهریار
7/6/1393 - نکته های مهم برای نوشتن مقاله ساده تحلیلی

نوشتن مثل هر معالجۀ دیگر، به سازمان دهی افکار و احساسات شما کمک کرده روی دادهای بی نظم و آشفته را نظم و ترتیب می دهد و داستان ـ چون شکل واقیعیت در می آید ـ می تواند به این روی دادها معنا و مقصدی بدهد که در ابتدا فاقد آن بوده است. نوشتن یکی از کامل ترین چیزهایی است که می توانید در زندگی انجام دهید. این کار به زندگی شما معنا و مقصود و لذتی شگرف می بخشد. فردی از نویسنده یی پرسید که چرا می نویسد؟ وی بی درنگ پاسخ داد: تا سعی کنم که معنای زندگی ام را بفهمم.

شفیقه احمدی
7/6/1393 - زمزمه های فراق

مادر! هیچ کس جز تو نمانده، هر کس را که دوست داشتم نارفیقانه رفت. همه تنهایم گذاشتند؛ ولی تو دیگر بمان! تو رهایم کرده ای در دنیایی که هی به دیوار می خورم و به زمین می افتم. بی پشت و پناهم. من از دودلی ها ضربه می خورم. من از تکرار هر روز بیهوده زنده گی ام خسته ام. دلم هوای یگ گریه طولانی را کرده است. باورت می شود، یادم رفته چطور بخندم. حالا سال هاست دست تو را در پس یک دنیای سیاهی رها کرده ام. من فکر می کنم که فرسنگ ها بین ما فاصله است. مادر تمام آدم ها از زندگی ساده می گذرند و من و عمر من چون سنگ فرش خیابان زیر عبور آدم له می شویم.

سروش، حکیمی، عصیان
6/6/1393 - بررسی وضعیت طلاق در ناحیه 13 (4)

مصاحبه هایی که با حوزه های دینی و ملاامام های مساجد صورت گرفته است، در مجموع تا حد زیاد واقعیت آنچه را از طریق پرسشنامه ها به دست آمده است، تأیید می کند. از میان 3 حوزه دینی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است، بیشترین میزان اجرای طلاق توسط «مدرسه جامعه الاسلام» صورت می گیرد. اوسط روزانه مراجعین این حوزه 2 نفر در روز می باشد. در حالیکه در «مدرسه دارالمعارف اهلبیت» و «قرآن و عترت» حد اکثر ماه یک نفر بیشتر مراجعه نمی کند. اگر چند ملاامام هایی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است، هیچ کدام تأیید نکرده اند که آنها از زمان اقامت شان در کابل طلاقی جاری کرده باشند، اما تأیید کرده اند که بعضاً و در موارد خیلی محدود، عده ای از ملاامام های مساجد این کار را انجام می دهند.

سروش، حکیمی، عصیان
6/6/1393 - بررسی وضعیت طلاق در ناحیه 13 (3)

مطابق اطلاعات گردآوری شده، معلوم می گردد که مراجع مذهبی و حوزه های دینی بیشتر از نهادهای قضایی در زمینه اجرای طلاق بر افکار و اندیشه باشندگان ناحیه 13 نقش داشته و تسلط خویش را همچنان بر حوزه کنترل زندگی این مردم حفظ کرده است. از مجموع 237 فردی که به این پرسش پاسخ داده اند، صرف 19 نفر تأیید کرده اند که رویداد طلاق در میان دوستان آنها، توسط نهادهای قضایی انجام می شود، بقیه 219 نفر گفته اند که رویداد طلاق در میان دوستان آنان توسط مراجع مذهبی انجام می یابد. همچنین از مجموع 18 فردی که شخصاً تجربه رویداد طلاق را داشته اند، 15 نفر تأیید کرده اند که طلاق آنان توسط حوزه های دینی جاری شد. صرف 2 نفر گفته اند که طلاق آنان توسط نهاد قضایی صورت گرفت. یک نفر به این پرسش پاسخ نداده است.

طاهره کیهان
6/6/1393 - من و این شهر

آری شهر من، شهری که هزاران بار کوشش کرده‌ است تا خودش را از صداهای مصیبت‌ناک نجات بدهد، اما هنوز نتوانسته است؛ و چهره‌ی معصومش را غبار غم و مرگ گرفته است و گوشش پر است از صدای هزاران انفجار. آه قلب شکسته‌ی شهر من که هنوز می‌توانی مردم را در خود پرورش بدهی. بین من و شهر من هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. چرا که من همدم شهر و کشورم هستم و کشور و شهرم همدم من. من برای او خدمت می‌کنم و او برای من. من در دامن او پرورش می یابم و زندگی می‌کنم و او در دامن من.

عاطفه نبوی
4/6/1393 - جت های جنگی

سفره هنوز پهن بود، ولی همه سیر شده بودیم. خواهرم پیاله ها را جمع می کرد. کاکایم پیاله چایش را برداشت و کمی از آن نوشید. پدرم به نقطه نامعلومی خیره شده بود. شاید به آینده های دور و مبهم، شاید به گذشته تلخ و دردبار، شاید هم به چند ساعت بعد. خواهرم سفره پلاستیکی را آهسته جمع کرد. صدای خش خش پلاستیک دسترخوان، پدرم را به خود آورد. پیاله چایش را برداشت تا بنوشد. تازه پیاله را روی لبانش گذاشته بود و هنوز قطره ای هم ننوشیده بود که صدای مهیب جت های جنگی، سکوت آسمان قریه را شکست. قریه در زیر صدای هیبت ناک دو فروند جت جنگی به شدت لرزید. جت ها با همان شدتی که بالای قریه فرود آمده بودند، به همان شدت دوباره اوج گرفتند و از بلندای قله کوه پشت قریه بالا رفتند و در یک چشم به هم در پشت آن ناپدید شدند.

طیبه احمدی
4/6/1393 - زندگی چیست؟

خودم زندگی را در زمزمه ها، لبخندها، مستی ها و حتی در دیوانگی های رابعه، در استایل موهای فریلا، در شیوه حرف زدن طاهره، در رنگ موهای زهرا، در چشمان زیبای لیدا، در قد بلند مریم، در حرف های شیرین فریده، در قهقهه مستانه بصیره، در جدی بودن ناجیه، در شیشه های عینک شهلا و در استعداد نوشکفته هم صنفانم می جویم و شاید زندگی همین است که می گذرد و ما نمی دانیم.

سحر
2/6/1393 - قصه های یک راه (معرفت)

متولد می شوم و به طرف دنیایی رنگارنگ لبخند می زنم. اول از همه از بودن در گهواره خسته می شوم. کمی در جاده زندگی پیشتر می روم. انگشت کوچک مادرم را می گیرم و به راه رفتن ایمان می آورم. دوباره کوشش می کنم تا حرف خواهرم را تقلید کنم. حنجره، زبان و تمام وجودم را به کار می اندازم و برای اولین بار می گویم (مادر) لبخند می زنم. شب فرا می رسد و به اعتقاد خودم در آن وقت خداوند فانوسش را در آسمان آویزان می کند. دست دراز می کنم تا بگیرمش ولی خیلی بلند است حتا وقتی روی شانه های پدرم می ایستم نمی توانم بگیرمش.

نثار علی ایثار
2/6/1393 - نیازهای نسل جوان

در قدم اول می خواهم تعریفی از نیاز داشته باشم که نیاز چیست و چگونه می توان آن را تعریف کرد؟ نیاز کشش درونی است که تعادل فیزیکی و روانی انسان وابسته به رفع آن است. به هر اندازه که بخواهیم نیازها را سرکوب کنیم به همان میزان نیازها دو چندان می شوند و افزایش می یابند ولی به هر اندازه که برای ارضای نیازها تلاش کنیم در نتیجه به همان اندازه باعث پیشرفت می شود.

عادله نیکزاد
31/5/1393 - جوانان و مشکلات اجتماعی

بدون شک آینده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای بستگی به نیروی جوان آن جامعه دارد. به هر اندازه ای که جوانان یک جامعه دارای ظرفیت بلند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشند، به همان اندازه می توانیم توقع یک جامعه مترقی، توانا، تولیدگر و متکی به خود را داشته باشیم. سرمایه گذاری روی نسل جوان، در حقیقت ظرفیت بخشیدن به منابع بشری یک جامعه و کشور است. چون توسعه و ترقی به دست انسان صورت می گیرد و انسان است که کیفیت و روش زندگی را خود تعیین و مدیریت می کند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11